Tuyển cộng tác viên phiên dịch tiếng Trung tỉnh Kiên Giang

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG  “Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt.”Kokono Kiên Giang tin rằng trở thành một thành viên của gia đình  Kokono với vai Xem tiếp…